ความสำเร็จในการเจรจาเพื่อลดดอกเบี้ย

หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของเมืองนายเลิศโสเภณีเสด็จเป็นเจ้าภาพในการคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เป็นทางการ 12 ราย นอกจากนี้เขายังรายงานว่าตำรวจเมืองจับกุมฉลาม 69 ราย ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วในข้อร้องเรียน 32 เรื่องจาก 61 ข้อร้องเรียนเรื่องเงินให้กู้ยืมที่ไม่เป็นธรรมยื่นต่อตำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว กรมตำรวจภูธรจังหวัด 1 เป็นเจ้าภาพจัดพิธีในจังหวัดปทุมธานี

เพื่อส่งคืนโฉนดที่ดินจำนวน 90 ฉบับรถจักรยานยนต์ 80 ชิ้นและทรัพย์สินอื่นจำนวน 85 ล้านบาทแก่ลูกหนี้ที่ไม่เป็นทางการจำนวน 256 ราย กรมตำรวจภูธรจังหวัด 2 จัดพิธีในจังหวัดชลบุรีเพื่อนำที่ดินโฉนดที่ดินจำนวน 10 คันและรถจักรยานยนต์จำนวน 11 คันรวม 42 คนประกาศความสำเร็จในการเจรจาเพื่อลดดอกเบี้ยอีก 144 ราย กรมตำรวจภูธรจังหวัด 3 – ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้มอบโฉนดที่ดินจำนวน 3,000 ไร่และมูลค่าเกือบ 900 ล้านบาทพร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวน 50 คันให้แก่ลูกหนี้นอกระบบประมาณ 900 คนในจังหวัดนครราชสีมา